google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Frame trượt dọc Giống như hiệu ứng trên nhưng trượt theo chiều dọc.


Danh mục: Trình duyệt, Frame

Frame trượt ngang Hiệu ứng tạo cho một frame có khả năng trượt sang trái/phải khi bạn rê con trỏ chuột vào các hình mũi tên.


Danh mục: Trình duyệt, Frame

Tác động qua frame Hiệu ứng sẽ tác động lên biểu mẫu của frame này thông qua một frame khác.


Danh mục: Trình duyệt, Frame

Kết nối các frame 2 Hiệu ứng tạo ra hai frame trên trang web và nội dung của frame 2 sẽ được thay đổi khi ta rê con trỏ chuột đến các liên kết trên frame 1.


Danh mục: Trình duyệt, Frame

Tạo thanh cuộn ngang Hiệu ứng sẽ làm cho một frame được cuộn theo phương ngang khi ta rê con trỏ chuột vào các nút.


Danh mục: Trình duyệt, Frame

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web