»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Kiểm tra độ phân giải màn hình - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Kiểm tra độ phân giải màn hình
URL: http://www.javascriptbank.com/detecting-screen-browser-resolution.html

Kiểm tra độ phân giải màn hình © JavaScriptBank.comĐây là cách đơn giản nhất để kiểm tra độ phân giải của màn hình máy khách, sau đó chuyển họ đến trang được thiết kế với độ phân giải tương ứng. Đoạn mã JavaScript này cực kì đơn giản bởi vì nó chỉ kiểm tra độ rộng của màn hình và chuyển trang mà không làm gì khác, bạn có thể tùy biến theo nhu cầu riêng của mình.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình duyệt » Kiểm tra độ phân giải màn hình
URL: http://www.javascriptbank.com/detecting-screen-browser-resolution.html



JavaScript
<script type="text/javascript"><!--/* Script by RoBorgRoBorg@geniusbug.comhttp://javascript.geniusbug.com | http://www.roborg.co.ukPlease do not remove or edit this messagePlease link to this Web site if you use this script! */switch(screen.width) { case 640: goToPage('640x480.htm'); break; case 720: goToPage('720x480.htm'); break; case 800: goToPage('800x600.htm'); break; case 848: goToPage('848x480.htm'); break; case 1024: goToPage('1024x768.htm'); break; case 1152: goToPage('1152x864.htm'); break; case 1280: goToPage('1280x1024.htm'); break; case 1600: goToPage('1600x1200.htm'); break; default : goToPage('800x600.htm'); break;}function goToPage(url) { alert('You would have been forwarded to ' + url);}//--></script>