google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Nền ma trận Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng nền ma trận cho web. Đoạn mã chỉ sử dụng hai kí tự 0 và 1 cho hiệu ứng, và kí tự của mỗi cột trong ma trận được tô đậm.


Tuyết rơi Hiệu ứng tạo ra cảnh tuyết rơi">tuyết rơi trên trang web với các bông tuyết có nhiều hình dạng, kích thước và có tốc độ rơi khác nhau.


Danh mục: Màu nền

Tạo một hồ cá trên website Hiệu ứng dùng các hình minh họa để tạo ra một hồ cá trên trang web.


Hiệu ứng ma trận đơn giản Chỉ với vài dòng mã khá đơn giản, như hiệu ứng JavaScript này, bạn có thể tạo hiệu ứng ma trận trên những trang web của mình


Nút đổi màu nền Nhập vào mã màu hạng HEX hoặc RGB và nhấn nút để đổi màu nền trang web.


Danh mục: Màu nền

Kĩ thuật làm mờ màu nền Cài đặt hiệu ứng JavaScript này sẽ giúp bạn làm mờ màu nền của bất kì đối tượng nào trên trang web. Hiệu ứng hoạt động theo mô hình hướng sự kiện, chỉ cần ta thêm thuộc tính class="fade-mã_màu_hexa" hoặc class="fade"đoạn mã JavaScript sẽ tác động hiệu ứng cho đối tượng.


Danh mục: Màu nền

Nền đổi màu khi rê chuột Hiệu ứng làm cho màu nền đổi liên tục và hiển thị mã màu trên thanh trạng thái khi ta di chuyển chuột trong trang web.


Danh mục: Màu nền

Màu nền chớp giật Một đoạn mã JavaScript đơn giản khác để tạo hiệu ứng màu nền thay đổi liên tục sang các màu khác nhau như đang chớp giật thông qua việc thực hiện một vòng lặp. Hiệu ứng có cả chức năng bật/tắt chớp giật.


Danh mục: Màu nền

Đổi màu nền Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng đổi màu nền của trang web thông qua các nút nhấn.


Danh mục: Màu nền

Ma trận bằng ảnh Hiệu ứng tạo ma trận bằng cách sử dụng các hình ảnh.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web