»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Màu nền ngẫu nhiên khi reload - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Màu nền ngẫu nhiên khi reload
URL: http://www.javascriptbank.com/random-background-color-onreload.html

Màu nền ngẫu nhiên khi reload © JavaScriptBank.comKhi đặt đoạn mã này vào rang web, thì màu nền sẽ được chọn ngẫu nhiên khi có khách ghé thăm trang hoặc dùng chức năng Refresh.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Màu nền ngẫu nhiên khi reload
URL: http://www.javascriptbank.com/random-background-color-onreload.htmlJavaScript
<script>/*Random background color*///Enter list of bgcolors:var bgcolorlist=new Array("#DFDFFF", "#FFFFBF", "#80FF80", "#EAEAFF", "#C9FFA8", "#F7F7F7", "#FFFFFF", "#DDDD00")document.bgColor=bgcolorlist[Math.floor(Math.random()*bgcolorlist.length)]</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->