google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Bảng mã và tên các màu Hiệu ứng cho phép bạn thay đổi màu nền của trang web khi rê con trỏ chuột vào bảng mã các màu cùng với danh sách tên của chúng. Bên cạnh đó, hiệu ứng cũng cho bạn biết màu nào là màu chuẩn của web.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền chớp giật Hiệu ứng làm cho ảnh nền của trang web xuất hiện và biến mất trong một khoảng thời gian rất ngắn cho ta cảm giác ảnh nền chớp giật.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền ngẫu nhiên Hiệu ứng tạo ra ảnh nền ngẫu nhiên mỗi khi trang web được tải.


Danh mục: Màu nền

Gõ màu nền qua danh sách Hiệu ứng cho phép bạn chọn màu nền cho trang web với danh sách có sẵn bằng cách nhập vào màu một cách thủ công hay chọn từ danh sách có sẵn.


Danh mục: Màu nền

Chọn màu bằng Prompt Khi vừa tải trang web xong, hiệu ứng tạo các hộp thoại yêu cầu bạn nhập vào màu nền và màu chữ cho trang web.


Danh mục: Màu nền

Đổi màu nền bằng User Prompt 2 Hiệu ứng sẽ yêu cầu bạn nhập vào màu nền cho trang web, sau đó hiệu ứng sẽ tạo một hộp thoại thông báo màu nền bạn đã chọn.


Danh mục: Màu nền

Đổi màu nền bằng User Prompt 1 Hiệu ứng sẽ tạo một nút nhấn yêu cầu bạn nhập vào màu nền cho trang web, sau đó hiệu ứng sẽ tạo một hộp thoại thông báo màu nền bạn đã chọn.


Danh mục: Màu nền

Chữ nền trượt Đoạn mã sẽ thực hiện tạo nền động cho trang web bằng cách tự động trượt đoạn văn bản do bạn qui định theo chiều từ dưới lên. Đặc biệt, bạn có thể định dạng cho đoạn văn bản này như màu, cỡ,...


Danh mục: Màu nền

Thay đổi ảnh nền Hiệu ứng có tác dụng làm cho ảnh nền của trang web thay đổi liên tục theo một khoảng thời gian xác định. Bạn có thể thay đổi các thông số về thời gian và ảnh hiển thị theo ý thích.


Danh mục: Màu nền

Xem ảnh nền qua các khung Hiệu ứng tạo ra các khung trong suốt di chuyển tự do trên trang web của bạn, dựa vào các khung này bạn có thể xem được ảnh nền ẩn bên dưới theo từng phần tương ứng với kích thước của khung.


Danh mục: Màu nền

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web