google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Màu nền thay đổi tăng dần Hiệu ứng làm cho màu nền thay đổi bằng cách tăng mã màu liên tục.


Danh mục: Màu nền

Xem mã màu Hiệu ứng tạo một trình đơn cho ta chọn màu đồng thời hiển thị mã màu được chọn.


Danh mục: Màu nền

Nền đổi màu khi rê chuột Hiệu ứng làm cho màu nền đổi liên tục và hiển thị mã màu trên thanh trạng thái khi ta di chuyển chuột trong trang web.


Danh mục: Màu nền

Ảnh nền di chuyển Hiệu ứng làm cho ảnh nền của trang web tự động di chuyển lên hoặc xuống, trái hoặc phải khi ta nhấp vào liên kết.


Danh mục: Màu nền

Nền chớp giật tự động Hiệu ứng là một cách khác để làm cho màu nền trang web thay đổi liên tục như đang chớp giật.


Danh mục: Màu nền

Bảng màu khi nhấn chuột Hiệu ứng sẽ tạo một bảng màu khi bạn nhấp chuột vào liên kết.


Danh mục: Màu nền

Màu chuyển đổi tuần tự Hiệu ứng làm cho màu của chữ và nền trang web thay đổi liên tục theo kiểu tăng/giảm tuần tự các giá trị mã màu, khi muốn xem mã màu của chúng bạn hãy nhấp vào liên kết tương ứng.


Danh mục: Màu nền

Xem mã màu đối xứng Hiệu ứng cho phép bạn xem mã nghịch đảo của một màu.


Danh mục: Màu nền

Chọn màu nền khi nhấn nút Hiệu ứng sẽ thay đổi màu nền khi bạn nhấp vào nút có màu tương ứng đồng thời sẽ hiển thị màu dưới thanh trạng thái.


Danh mục: Màu nền

Chọn màu nền khi rê chuột Hiệu ứng cho phép bạn vừa thay đổi màu nền của trang web vừa xem mã màu của chúng khi rê con trỏ chuột vào các dãy màu.


Danh mục: Màu nền

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web