google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đổi màu nền bằng Prompt Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng đổi màu nền bằng cách nhập vào màu muốn thay đổi.


Danh mục: Màu nền

Đổi màu nền bằng sự kiện chuột Hiệu ứng sẽ làm cho màu nền của trang web thay đổi khi ta rê hoặc nhấp chuột vào liên kết được chỉ định.


Danh mục: Màu nền

Màu nền ngẫu nhiên khi rê/nhấp chuột Mỗi khi ta rê/nhấp chuột vào chữ thì màu nền của trang web sẽ thay đổi theo các giá trị ngẫu nhiên. Các giá trị này được lấy thông qua hàm random() của đối tượng Math.


Danh mục: Màu nền

Soi website Hiệu ứng cho ta cảm giác như đang xem website qua một vòng tròn trắng.


Danh mục: Màu nền

Bảng màu thường dùng Một đoạn mã JavaScript khác để tạo bảng chứa các màu thường dùng trên web.


Danh mục: Màu nền

Chuyển theme Hiệu ứng cho phép người dùng có thể thay đổi theme trên trang web của bạn thông qua việc sử dụng các tập tin CSS.


Danh mục: Màu nền

Tạo nền chớp giật với số lần qui định Hiệu ứng cho phép bạn làm màu nền chớp giật ngẫu nhiên các mã màu với số lần nào đó. Sau khi tạo xong, bạn có thể xem các màu đã thực hiện bằng cách nhấn nút List.


Danh mục: Màu nền

Tạo nền chớp giật Hiệu ứng làm cho màu nền thay đổi liên tục đồng thời hiển thị mã các màu này.


Danh mục: Màu nền

Thay đổi màu và ảnh nền Hiệu ứng cung cấp cho người khả năng thay đổi chữ và nền của trang web như chọn màu, ảnh.


Danh mục: Màu nền

Màu nền từ đen sang trắng Hiệu ứng làm cho nền đen chuyển dần sang trắng và ngược lại.


Danh mục: Màu nền

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz
Voice chat comning soon. You could talk to ChatGPT and hear the most intelligent AI speaks very soon

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web