»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - List chọn màu chữ và nền - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » List chọn màu chữ và nền
URL: http://www.javascriptbank.com/list-changer.html

List chọn màu chữ và nền © JavaScriptBank.comMột đoạn mã JavaScript cho phép người dùng đổi màu cho nền và chữ của trang web thông qua các listbox chứa các giá trị màu.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » List chọn màu chữ và nền
URL: http://www.javascriptbank.com/list-changer.htmlJavaScript
<script language="javascript">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/<!-- Beginfunction color() {document.bgColor=(""+ colc.cc.value +"");document.body.text=(""+ colc.tc.value +"");}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<form name="colc"><table border="1"><td colspan="2"><b><center>Please Enter a Color</td><tr><td><b>Background:</td><td><select name="cc" size="1">  <option value="black">Black<option value="blue">Blue<option value="green">Green<option value="skyblue">Light Blue<option value="orange">Orange<option value="purple">Purple<option value="red">Red  <option value="silver">Silver<option value="Yellow">Yellow<option selected value="white">White  </select></td><tr><td><b>Text:</td><td>  <select name="tc" size="1">  <option selected value="black">Black  <option value="blue">Blue<option value="green">Green<option value="skyblue">Light Blue<option value="orange">Orange<option value="purple">Purple<option value="red">Red  <option value="silver">Silver<option value="Yellow">Yellow<option value="white">White</select></td><tr><td colspan="2"><center><input type="button" name="button" value="Change Color!" onclick="color()"></td></table></form><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->