google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đèn di chuyển Hiệu ứng tạo một bảng có các màu thay đổi dần trông như một dãy đèn neon đang di chuyển.


Hiệu ứng mờ dần cho các đối tượng Đoạn mã có thể áp dụng hiệu ứng mờ dần cho hầu hết các đối tượng như table, div, input,...


Khung đổi màu liên tục Hiệu ứng tạo ra các khung có thể đổi màu liên tục, bạn có thể thay đổi các thông số của khung như kích thước, màu, số khung.


Màu nền các thẻ thay đổi Hiệu ứng có thể được dùng để thay đổi màu nền của đa số các thành phần trên trang web như nút bấm, ô nhập liệu, bảng, form,... Bạn có thể nghiên cứu thêm đoạn mã này để tạo ra những hiệu ứng độc đáo hơn dành cho riêng mình.


https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz
Voice chat comning soon. You could talk to ChatGPT and hear the most intelligent AI speaks very soon

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web