»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Đổi màu nền bằng sự kiện chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Đổi màu nền bằng sự kiện chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/color-changer-on-event.html

Đổi màu nền bằng sự kiện chuột © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ làm cho màu nền của trang web thay đổi khi ta rê hoặc nhấp chuột vào liên kết được chỉ định.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Đổi màu nền bằng sự kiện chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/color-changer-on-event.htmlJavaScript
<script language="javascript">/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/var backColor = new Array(); // don't change this// Enter the colors you wish to use. Follow the// pattern to use more colors. The number in the// brackets [] is the number you will use in the// function call to pick each color.backColor[0] = '#FF0000';backColor[1] = '#00FF00';backColor[2] = '#FFC0C0';backColor[3] = '#FFFFFF';// Do not edit below this line.function changeBG(whichColor){document.bgColor = backColor[whichColor];}// End --></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<a href="#" onMouseOver="javascript:changeBG(2)">Change by placing mouse over link</a><br><a href="javascript:changeBG(1)">Change by clicking on link</a><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->