»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Ảnh nền chớp giật - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Ảnh nền chớp giật
URL: http://www.javascriptbank.com/background-change-viperashu.html

Ảnh nền chớp giật © JavaScriptBank.comHiệu ứng làm cho ảnh nền của trang web xuất hiện và biến mất trong một khoảng thời gian rất ngắn cho ta cảm giác ảnh nền chớp giật.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Màu nền » Ảnh nền chớp giật
URL: http://www.javascriptbank.com/background-change-viperashu.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript>/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/function culoare() { document.body.background=''; document.bgColor='#0000EE'; }function poza(){ document.bgColor='#0000FF'; document.body.background='../../jsbsource/logojs.gif';}function blinkit(){delay=0;for(n=0;n<50;n++){delay += 50;setTimeout('culoare()',delay);delay+=100;setTimeout('poza()',delay);  }}</SCRIPT><SCRIPT>blinkit();</SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->