»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Các thư viện jQuery tạo nội dung dạng thẻ tuyệt vời và miễn phí - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Các thư viện jQuery tạo nội dung dạng thẻ tuyệt vời và miễn phí
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-cool-tabbing-javascript-ajax-jquery-plug-ins.html

Các thư viện jQuery tạo nội dung dạng thẻ tuyệt vời và miễn phí © JavaScriptBank.comBài viết này cung cấp cho chúng ta một danh sách gồm 10 thư viện (plug-ins) jQuery miễn phí để tạo các hiệu ứng dạng thẻ trên trang web. Với sự hỗ trợ của jQuery nên chúng ta có thể dễ dàng thay đổi các tính năng trong những thẻ này một cách dễ dàng.Bạn có thể xem thêm các hiệu ứng JavaScript khác có chức năng tạo nội dung dạng thẻ vừa mới được giới thiệu trên jsB@nk: - Trình đơn dạng thẻ tuyệt vời với Prototype và AJAX - Các trình đơn dạng thẻ hữu ích - Tab nội dung

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Các thư viện jQuery tạo nội dung dạng thẻ tuyệt vời và miễn phí
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-cool-tabbing-javascript-ajax-jquery-plug-ins.html