»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - jsDatePick - Bộ chọn ngày miễn phí trên web - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » jsDatePick - Bộ chọn ngày miễn phí trên web
URL: http://www.javascriptbank.com/jsdatepick-simple-free-javascript-date-picker.html

jsDatePick - Bộ chọn ngày miễn phí trên web © JavaScriptBank.comjsDatePick là một công cụ JavaScript miễn phí, dùng các kỹ thuật DOM để tạo ra các bộ chọn ngày tháng trên trang web của bạn. Trong vòng vài phút, bạn sẽ có được một bộ chọn ngày tháng cực kì độc đáo và bắt mắt trên trang web của mình. Tìm hiểu các thông số và ví dụ JavaScript mẫu trong trang chủ của nó tại đây.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » jsDatePick - Bộ chọn ngày miễn phí trên web
URL: http://www.javascriptbank.com/jsdatepick-simple-free-javascript-date-picker.html