»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - YUI: Tạo trình diễn ảnh với trình đơn tùy chọn - Phần 2 - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » YUI: Tạo trình diễn ảnh với trình đơn tùy chọn - Phần 2
URL: http://www.javascriptbank.com/yui-javascript-carousel-with-custom-navigation-part-ii.html

YUI: Tạo trình diễn ảnh với trình đơn tùy chọn - Phần 2 © JavaScriptBank.comĐây là phần cuối của bài viết YUI: Tạo trình diễn ảnh với trình đơn tùy chọn; vui lòng vào trang bài viết chi tiết xem cách sử dụng thư viện YUI để xây dựng một ứng dụng trình diễn ảnh trên nền web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » YUI: Tạo trình diễn ảnh với trình đơn tùy chọn - Phần 2
URL: http://www.javascriptbank.com/yui-javascript-carousel-with-custom-navigation-part-ii.html