»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Kiểm tra và xác định kiểu dữ liệu của đối tượng JavaScript - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Kiểm tra và xác định kiểu dữ liệu của đối tượng JavaScript
URL: https://www.javascriptbank.com/validating-javascript-argument-type-javascript-object-type.html

Kiểm tra và xác định kiểu dữ liệu của đối tượng JavaScript © JavaScriptBank.comBài viết này cung cấp cho chúng ta một cái nhìn cơ bản về cách thức để kiểm tra và xác định kiểu dữ liệu của các đối tượng/biến JavaScript với hai toán tử typeofinstanceof. Bạn vui lòng vào trang trong để xem chi tiết mã nguồn và hướng dẫn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Kiểm tra và xác định kiểu dữ liệu của đối tượng JavaScript
URL: https://www.javascriptbank.com/validating-javascript-argument-type-javascript-object-type.html