»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Kiểm tra kiến thức lập trình JavaScript qua trắc nghiệm - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Kiểm tra kiến thức lập trình JavaScript qua trắc nghiệm
URL: http://www.javascriptbank.com/testing-javascript-knowledge-baranovskiy-javascript-quiz.html

Kiểm tra kiến thức lập trình JavaScript qua trắc nghiệm © JavaScriptBank.comBạn nghĩ rằng mình giỏi ngôn ngữ lập trình JavaScript tốt như thế nào? Có đủ giỏi để đáp ứng hầu hết các yêu cầu JavaScript được đặt ra trong công việc của mình. Hãy thử làm bài trắc nghiệm đơn giản trong bài viết này với 5 ví dụ, câu hỏi JavaScript đơn giản thử xem sao.Và đọc thêm bài viết Trắc nghiệm về các đối tượng trong JavaScript nếu bạn muốn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Kiểm tra kiến thức lập trình JavaScript qua trắc nghiệm
URL: http://www.javascriptbank.com/testing-javascript-knowledge-baranovskiy-javascript-quiz.html