»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Học JavaScript hướng đối tượng bằng hình ảnh - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Học JavaScript hướng đối tượng bằng hình ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/learn-web-programming-oop-javascript-language-by-visual-object-graphs.html

Học JavaScript hướng đối tượng bằng hình ảnh © JavaScriptBank.comHình ảnh trực quan sẽ giúp chúng ta dễ dàng hình dung được vấn đề, sự việc hơn. Và với các chủ đề kĩ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực lập trình việc mô tả nội dung vấn đề thông qua hình ảnh sẽ làm cho người đọc dễ tiếp thu hơn. Và hôm nay jsB@nk xin giới thiệu với bạn một bài viết hướng dẫn lập trình JavaScript hướng đối tượng thông qua các hình ảnh minh họa rất trực quan.Bài viết này chỉ cung cấp các kiến thức lập trình JavaScript hướng đối tượng ở mức cơ bản như cách khai báo và sử dụng các biến, phương thức; nhưng được minh họa bằng hình ảnh và mã nguồn JavaScript ví dụ mẫu khá chi tiết nên rất hữu ích dành cho những người mới làm quen với ngôn ngữ JavaScript và lập trình hướng đối tượng.Các bài viết về lập trình JavaScript hướng đối tượng khác có trên jsB@nk: - Lập trình JavaScript hướng đối tượng dành cho người mới - Lập trình hướng đối tượng trong JavaScript: Vài điều cơ bản - Kiểu và Đối tượng đơn giản trong LTHĐT JavaScript - Khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong JavaScript - JavaScript lập trình hướng đối tượng - Phạm vi và Ngữ cảnh

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Học JavaScript hướng đối tượng bằng hình ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/learn-web-programming-oop-javascript-language-by-visual-object-graphs.html