»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Xâu chuỗi phương thức trong JavaScript - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Xâu chuỗi phương thức trong JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/javascript-chaining-methods.html

Xâu chuỗi phương thức trong JavaScript © JavaScriptBank.comNếu từng làm việc nhiều với JavaScript và jQuery, hẳn bạn sẽ thường gặp nhiều đoạn mã có dạng Class.method1().method2().methodN(). Bài viết này cung cấp cho người đọc cái nhìn cũng như các khái niệm cơ bản về khía cạnh trong ngôn ngữ JavaScript.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Xâu chuỗi phương thức trong JavaScript
URL: http://www.javascriptbank.com/javascript-chaining-methods.html