»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tạo một cảnh báo dùng AJAX và jQuery - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Tạo một cảnh báo dùng AJAX và jQuery
URL: https://www.javascriptbank.com/how-to-create-ajax-notifications-with-jquery.html

Tạo một cảnh báo dùng AJAX và jQuery © JavaScriptBank.comLoại cảnh báo (thông báo) này rất dễ gặp nếu bạn sử dụng ứng dụng GMail trên nền web. Hôm nay tác giả bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo một ứng dụng đơn giản bằng cách sử dụng jQuery.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Tạo một cảnh báo dùng AJAX và jQuery
URL: https://www.javascriptbank.com/how-to-create-ajax-notifications-with-jquery.html