»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Một ứng dụng AJAX đơn giản với PHP - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Một ứng dụng AJAX đơn giản với PHP
URL: http://www.javascriptbank.com/basic-ajax-demo-application-using-php-javascript.html

Một ứng dụng AJAX đơn giản với PHP © JavaScriptBank.comBài viết hướng dẫn sử dụng AJAX/JavaScript này sẽ chỉ dẫn bạn cách thức xây dựng một ứng dụng AJAX đơn giản với PHP và JavaScript. Bài viết có hướng dẫn chi tiết về cách thức hoạt động của AJAX và mã nguồn có sẵn, bạn chỉ cần sao chép và cắt dán để thực hành. Vui lòng vào trang chi tiết để xem thêm.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Một ứng dụng AJAX đơn giản với PHP
URL: http://www.javascriptbank.com/basic-ajax-demo-application-using-php-javascript.html