»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chèn JavaScript vào WordPress hiệu quả hơn với tính năng định vị hóa - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Chèn JavaScript vào WordPress hiệu quả hơn với tính năng định vị hóa
URL: https://www.javascriptbank.com/adding-javascript-to-wordpress-effectively-with-javascript-localization-feature.html

Chèn JavaScript vào WordPress hiệu quả hơn với tính năng định vị hóa © JavaScriptBank.comBài viết này sẽ cung cấp cho chúng ta một hướng dẫn chi tiết về tính năng localization (định vị hóa) trong nền tảng WordPress, qua đó chúng ta có thể quản lí các tập tin/mã nguồn JavaScript được thêm vào hiệu quả hơn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Chỉ dẫn How-to » Chèn JavaScript vào WordPress hiệu quả hơn với tính năng định vị hóa
URL: https://www.javascriptbank.com/adding-javascript-to-wordpress-effectively-with-javascript-localization-feature.html