»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trên 30 trình đơn định hướng với framework - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Trên 30 trình đơn định hướng với framework
URL: http://www.javascriptbank.com/30-essential-javascript-framework-supported-navigation-menu-techniques.html

Trên 30 trình đơn định hướng với framework © JavaScriptBank.comMột trình đơn định hướng đẹp cộng với một giao diện thân thiện sẽ giúp cho người sử dụng dễ dàng định hướng trên web và sẽ truy xuất nội dung cần thiết nhanh hơn. Cái khó hiện nay là các nhà phát triển web phải tốn rất nhiều thời gian để làm cho các trình đơn làm việc đúng trên tất cả các trình duyệt. Giải pháp đơn giản hiện nay là sử dụng các thư viện framework, và đây cũng là mục đích của bài viết này.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bài viết » Trên 30 trình đơn định hướng với framework
URL: http://www.javascriptbank.com/30-essential-javascript-framework-supported-navigation-menu-techniques.html