»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình tải nội dung trang với AJAX - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ajax » Trình tải nội dung trang với AJAX
URL: http://www.javascriptbank.com/ajax-page-content-loader.html

Trình tải nội dung trang với AJAX © JavaScriptBank.comAJAX - một kĩ thuật phát triển web đang rất được ưa chuộng và thịnh hành. Bạn có thể dùng hiệu ứng AJAX này để tải các tập tin XML và HTML khác trên cùng website vào trang web hiện tại của mình. Chỉ cần khai báo đường dẫn của tập tin cần tải và một nơi cần chứa nó.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Ajax » Trình tải nội dung trang với AJAX
URL: http://www.javascriptbank.com/ajax-page-content-loader.htmlCSS
<style type="text/css"><!--#contentLYR { position:relative;/* width:200px; height:115px; left: 200px; top: 200px;*/ z-index:1;}--></style>


JavaScript
<script type="text/javascript"><!-- Begin/*   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*/// Created by: Eddie Traversa (2005) :: http://dhtmlnirvana.com/function ajaxLoader(url,id) { if (document.getElementById) {  var x = (window.ActiveXObject) ? new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP") : new XMLHttpRequest(); } if (x) {  x.onreadystatechange = function() {   if (x.readyState == 4 && x.status == 200) {    el = document.getElementById(id);    el.innerHTML = '<JavaScriptBank>This is content of demo.xml file</JavaScriptBank>';//x.responseText;   }  }  x.open("GET", url, true);  x.send(null); }}//--></script>


HTML
<div id="contentLYR"></div><script>window.onload = function(){ajaxLoader('demo.xml','contentLYR');}</script>


Files
/javascript/ajax/AJAX_Page_Content_Loader/demo.xml