google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đối tượng this trong JavaScript: Hướng dẫn và Thực hành Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thức và ví dụ mẫu để thực hành kèm theo trong việc sử dụng đối tượng this của ngôn ngữ lập trình JavaScript hướng đối tượng: từ các khái niệm cơ bản như tầm vực, cách khai báo và sử dụng cho đến cách dùng như một tham chiếu.

Vui lòng vào trang chi tiết để xem thêm hoặc đọc các bài viết liên quan khác:
- Đối tượng JavaScript: So sánh và Sao chép
- Bước đầu làm quen với JavaScript hướng đối tượng
- Trắc nghiệm về các đối tượng trong JavaScript
- Kiểu và Đối tượng đơn giản trong LTHĐT JavaScript
- Kĩ thuật lập trình hướng đối tượng trong JavaScript


Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

JavaScript is a great programming language. That would have been a controversial statement a few years ago, but developers have rediscovered its beauty and elegance. If you dislike JavaScript, it’s probably because:

  • You’ve encountered browser API differences or problems — which isn’t really JavaScript’s fault.
  • You’re comparing it to a class-based language such as C++, C# or Java — and JavaScript doesn’t behave in the way you expect.

One of the most confusing concepts is the ‘this’ keyword. In most languages, ‘this’ is a reference to the current object instantiated by the class. In JavaScript, ‘this’ normally refers to the object which ‘owns’ the method, but it depends on how a function is called.

Global Scope

If there’s no current object, ‘this’ refers to the global object. In a web browser, that’s ‘window’ — the top-level object which represents the document, location, history and a few other useful properties and methods.window.WhoAmI = "I'm the window object";
alert(window.WhoAmI);
alert(this.WhoAmI); // I'm the window object
alert(window === this); // true

Calling a Function

‘this’ remains the global object if you’re calling a function:


window.WhoAmI = "I'm the window object";
function TestThis() {
	alert(this.WhoAmI); // I'm the window object
	alert(window === this); // true
}
TestThis();

Calling Object Methods

When calling an object constructor or any of its methods, ‘this’ refers to the instance of the object — much like any class-based language:


window.WhoAmI = "I'm the window object";
function Test() {
	this.WhoAmI = "I'm the Test object";
	this.Check1 = function() {
		alert(this.WhoAmI); // I'm the Test object
	};
}
Test.prototype.Check2 = function() {
	alert(this.WhoAmI); // I'm the Test object
};
var t = new Test();
t.Check1();
t.Check2();

Using Call or Apply

In essence, call and apply run JavaScript functions as if they were methods of another object. A simple example demonstrates it further:


function SetType(type) {
	this.WhoAmI = "I'm the "+type+" object";
}
var newObject = {};
SetType.call(newObject, "newObject");
alert(newObject.WhoAmI); // I'm the newObject object
var new2 = {};
SetType.apply(new2, ["new2"]);
alert(new2.WhoAmI); // I'm the new2 object

The only difference is that ‘call’ expects a discrete number of parameters while ‘apply’ can be passed an array of parameters.

That’s ‘this’ in a nutshell! However, there are several gotchas which may catch you out. We’ll discuss those in my next chapter

In above chapter, we looked at JavaScripts this statement and how it can change depending on the context of the function call. Today, well examine several situations where this could catch you out

1. Forgetting new

Consider the following code:window.WhoAmI = "I'm the window object";
function Test() {
  this.WhoAmI = "I'm the Test object";
}
var t = Test();
alert(window.WhoAmI); // I'm the Test object
alert(t.WhoAmI); // t is undefined

What we really meant is:


var t = new Test();

The omission of the new statement gave us undesirable results. Other languages would throw an error when faced with a direct call to a constructor but JavaScript simply treats it like any other function call. this is taken to be the global window object and no value is returned from Test() so t becomes undefined.

This situation can be fixed if youre writing a JavaScript library for third-party developers. Refer to Fixing Object Instances in JavaScript.

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web