google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank






JavaScript hướng đối tượng giả lập một cửa sổ trình duyệt Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng kĩ thuật lập trình JavaScript hướng đối tượng để xây dựng một trình giả lập cửa sổ trình duyệt với thư viện JSWinbox. Các thao tác mà bạn có thể thực hiện trên cửa sổ giả lập này là: đổi màu giao diện, thiết lập tiêu đề mới, thiết lập chiều cao, chiều rộng, ẩn hoặc hiện cửa sổ cùng với nhiều chức năng khác. Bạn vui lòng vào trang chi tiết để xem thêm.

Trang trong sẽ chứa chi tiết các hướng dẫn và mã nguồn có thể tải về bên dưới bài viết.


Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPage



Nếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

This is a very short tutorial about Object Oriented Programming in JavaScript, in which we are going to create an object called JSWinbox that simulates a window in our browser.

There are two ways of doing OOP in JavaScript: Classical Inheritance and Prototypal Inheritance. The recommended one is Prototypal because objects will share exactly the same methods and by the classical inheritance the objects will have their own copy of each method which would be a waste of memory.

Other great features you should know about JavaScript are closures, Prototype object, and basic knowledge of the DOM. That information should be enough for you to catch the idea of this post.

How is JavaScript an OOP Language if It Does Not Use Classes?

Some folks argue that JavaScript is not a real OOP language because it is not use classes. But you know what? JavaScript does not need classes because objects inheritance from objects. JavaScript is a class free language which uses prototype to inheritance from object to object.

How Do I Create an Object in JavaScript?

There are two ways to create an object: by object literals and by constructors.

Object literals are the most recommended because it can organize our code in modules, in addition it is an object ready to go that does not need a constructor. (Very useful for singletons.)

var myDog = {
	name: 24,

     race: '',
 
	getValue: function () {

		return this.value;
	},
}

The other way is creating object by constructors. First of all, functions are objects and functions are what we use to create constructor objects for example:

function Dog(race, name){
	this.race = race;

	this.name = name;
 
	this.getRace = function(){

		return this.race;
	};
 
	this.getName = function(){

		return this.name;
	}
}

To create an instance of the Dog object we use the following code:

var mydog = new Dog('greyhound', 'Rusty');

Now, we just need to use the object we just created. So, lets execute one of the methods. The method to execute is getRace.

mydog.getRace(); // Returns grayhound

If you need a better explanation, go to one of the links at the beginning of the article for further explanation.

JsWinbox Markup

First of all, we need to create the HTML code we should use for our window and give it some style with CSS.

The window is divided into two components: the title and the content. Each one is with its respective class in order to create a skin for the entire window. I think the classes are very self explanatory. We just need to know that the first word is the name of the skin that we are going to use and the second part is the component.

 
<div id="mywindow" class="lightblue-wb"> <!-- Start of the Window -->
	<div class="lightblue-wb-title"><strong></strong></div> <!--Title -->

  	<div class="lightblue-wb-content"><!--Content -->
 
  	</div>
</div>

JsWinbox Style

Now we need to give some style to the window with CSS.

	.lightblue-wb{
		font-family:"Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif;

		min-height:100px;
		min-width:100px;
		border:1px solid gray;

		color:#333; 
		background:#EEE;
		-webkit-box-shadow:2px 2px 2px gray;

		-moz-box-shadow:4px 4px 10px gray;
		box-shadow:2px 2px 2px gray;

		overflow:hidden;
	}
 
	.lightblue-wb-title{
		display:block;

		background:url('images/title.jpg');
		color:black;
		height:25px;

		list-style:decimal;
		padding:4px;
		border-bottom:1px solid gray;

	}
 
 
	.lightblue-wb-title strong{
		font-size:100%;

	}
 
	.lightblue-wb-content{
		padding:10px; font-size:80%;

	}

The JSWinbox Object

Now, we are going to create a constructor object in JavaScript. Receiving as parameter a literal object to set different properties inside the object. This was made popular by jQuery.

//We create the JsWindow object with an object as parameter.
function JsWinbox(options /* Configuration Object */){

 
	// In that object we look for the property elem which is going to be or div element that is the windows itself.
  // If the elem is an string, it means that is not a Node Element and it is just the id of the element to be referenced. 
	//So, we search the element by its ID and save it as a property of the JsWindow Object
  if (typeof options.elem == 'string') {

    this.elem = document.getElementById(options.elem);
  }

  else {
    this.elem = options.elem;
  }

 
  // Verify if the options object has the properties height or widh.
  //In case it has them, add them to the JsWinbox object with the methods setWidth and setHeight 
  if (options.height) 
    this.setHeight(options.height);

  if (options.width) 
    this.setWidth(options.width);

  if (options.title) 
    this.setTitle(options.title);

 
  //Private Method
	// Creation of a private Method which means that is not accessible outside the Object. 
	//The method is getStyle, which returns the value of the CSS property of an DOM Element.
  function getStyle(elem, name){

		//If available 
    if (elem.style[name]) {
      return elem.style[name];

    }
		//W3C
    if (document.defaultView && document.defaultView.getComputedStyle) {

      return document.defaultView.getComputedStyle(elem, "").getPropertyValue(name);

    }
		//IE
    else {
      return elem.currentStyle[name];

    }
  }
 
 
  //Privileged Mthods
	//Priveliged Methods that are public methods that are allow to access to privated methods.
	//Here we create the Priviliged methods getWidth and getHeight using the private method getStyle.

 
	//return the width of the jsWinbox
  this.getWidth = function(){
    return parseInt(getStyle(this.elem, 'width'));

  };
	//return the height of the jsWinbox
  this.getHeight = function(){

    return parseInt(getStyle(this.elem, 'height'));

  };
}

Now we add the rest of the methods using the prototype object.

//Public Methods Using Prototype
//Using the prototype object we add all the methods the JsWinbox objects are going to share.
JsWinbox.prototype = {

	//Set the width of the JsWinbox object
  setWidth: function(w){
    w = parseInt(w);

    this.elem.style.width = w + 'px';

  },
	//Set the height of the JsWinbox object
  setHeight: function(h){

    h = parseInt(h)
    this.elem.style.height = h + 'px';

  },
	//Set the text to the title bar
  setTitle: function(title){

    var elem = this.elem.getElementsByTagName('strong')[0];

    elem.innerHTML = title;
  },
	//Return the text form the title bar
  getTitle: function(){

    var elem = this.elem.getElementsByTagName('strong')[0];

    return elem.innerHTML;
  },
  //Set the Skin of the JsWinbox object
  // Using the name of the skin + the-jswindowbox-part. E.g. blue-wb-title for the title;

  setSkin: function(name){
    var elem = this.elem;

    elem.className = name + "-wb";
    elem.getElementsByTagName('div')[0].className = name + "-wb-title";

    elem.getElementsByTagName('div')[1].className = name + "-wb-content";

  },
  //Hide and then remove the window from the Document
  close: function(fn){

    this.hide();
    this.elem.parentNode.removeChild(this.elem);

  },
 
  hide: function(){
    this.elem.style.display = 'none';

  },
 
  show: function(){
    this.elem.style.display = '';

  },
 
  //Set the transparency of the object
  setOpacity: function(op){

		//IE
    if (this.elem.filters) {
      this.elem.style.filter = 'alpha(opacity=' + op + ')';

    }
		//W3C
    else {
      this.elem.style.opacity = op / 100;

    }
  },
 
  setPosition: function(x, y, positionType){

    this.elem.style.position = positionType || 'absolute';

    this.elem.style.left = x + 'px';

    this.elem.style.top = y + 'px';

  },
 
  toString: function(){
    var r = "WINDOW TITLED: " + this.getTitle() + ", { WIDTH: " + this.getWidth() + ", HEIGHT: " + this.getHeight() + "}";

    return r;
  }
}
iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web