google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tạo một bộ định thời gian để chuyển trang bằng JavaScript Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo một bộ định thời gian để chuyển trang đơn giản bằng JavaScript. Đoạn mã này khá ngắn gọn (chỉ với vài chục dòng mã lệnh) nhưng các bước hướng dẫn thì rất chi tiết và có giải thích đầy đủ.

Để xem ví dụ mẫu, bạn vui lòng vào Bộ định thời gian chuyển trang với JavaScript


Nhãn: định thời gian, chuyển trang, hướng dẫn, đơn giản, ngắn gọn, mã lệnh

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

Affiliate Link Countdown Clock

A great way to scrub referrals (and help cloak affiliate links from Google) is by sending your users to a 'middleman' redirect page before handing them off to the Advertiser. With some offers though it'd be nice to be able to deliver one final 'parting' message or chance for up-sell before having them leave your site. For those situations I've found it handy to build out the 'middleman' pages using a javascript redirect timer that lets me delay the eventual redirect for however long I think is necessary for the visitor to read my farewell message or see that 'last-minute-offer.'

So that the user will know this is all part of the website experience, a simple countdown timer is shown letting them see how much time is left before the page changes. There's even a secondary option in the script that allows for a short one-liner to be displayed during the eventual redirect, though the transition is typically too quick for anyone to read (so it isn't mandatory, if left blank it will default to say "Redirecting... ").

/**
 * Copyright (C) 2006-2009, QuietAffiliate.com. All rights reserved.
 *
 * Script Name: Countdown Redirect
 *
 * THIS SOURCE CODE MAY BE USED FREELY PROVIDED THAT
 * YOU DO NOT REMOVE THIS MESSAGE.
 *
 * You can obtain this script at http://www.QuietAffiliate.com
 */
 
/*
   This script downloaded from www.JavaScriptBank.com
   Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com
*/
 
function countdownRedirect(url, msg)
{
  var TARG_ID = "COUNTDOWN_REDIRECT";
  var DEF_MSG = "Redirecting...";
 
  if( ! msg )
  {
   msg = DEF_MSG;
  }
 
  if( ! url )
  {
   throw new Error('You didn\'t include the "url" parameter');
  }
 
 
  var e = document.getElementById(TARG_ID);
 
  if( ! e )
  {
   throw new Error('"COUNTDOWN_REDIRECT" element id not found');
  }
 
  var cTicks = parseInt(e.innerHTML);
 
  var timer = setInterval(function()
  {
   if( cTicks )
   {
     e.innerHTML = --cTicks;
   }
   else
   {
     clearInterval(timer);
     document.body.innerHTML = msg;
     location = url;	 
   }
 
  }, 1000);
}

To use just upload the countdownRedirect.js script to your webserver and add the following code to the header on your 'middleman' page:

<script src="countdownRedirect.js" type="text/javascript"></script>

In order to have the countdown start automatically once the page is loaded, you're going to want to then add the 'onload' attribute to the main 'body' tag. This is also where you'll tell the script what page to eventually redirect the user to as well as what (if any) redirect message to display:

in this example the eventual redirect will be to http://www.QuietAffiliate.com with no secondary redirect message

<body onload='countdownRedirect("http://www.QuietAffiliate.com")'>

If I wanted to change the default redirect message, "Redirecting... ", to something different (i.e. "Thank You For Visiting"), then I would use:

<body onload='countdownRedirect("http://www.JavaScriptBank.com", "Thank You For Visiting")'>

Now build-out your page as desired. The only thing missing is to tell the script how long the countdown is for and then display the timer on the page. We do that by adding the following code in with our content:

in this example I have the countdown timer set to 10 seconds, you can adjust accordingly

<span class="counter" id="COUNTDOWN_REDIRECT">10</span>

There you go! You can change how the countdown timer looks via CSS. This is the most basic example of how you can use this script but hopefully it saves you some time/gives you some ideas.

Here's the code for a demo page using the above options:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
 
<html>
<head>
<title>QuietAffiliate.com Javascript Countdown Redirect Demo</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
 
<style type="text/css">
body {
  color: black;
  background: white;
  font: bold 18pt Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  text-align: center;
}
 
span.counter {
  color: red;
  cursor: default;
  font-size: larger;
}
 
div.info {
  margin: 0 auto;
  text-align: left;
  font-size: smaller;
  width: 80%;
  margin-top: 2em;
}
</style>
 
<script src="/javascript/article/Javascript_Countdown_Timer_redirecting_For_Your_Affiliate_Links.php/countdownRedirect.js" type="text/javascript"></script>
</head>
 
<body onload='countdownRedirect("http://www.JavaScriptBank.com", "Thanks For Visiting")'>
 
<div>QuietAffiliate.com - countdownRedirect.js Demo Page</div>
 
<div class="info">This is a demo page of the redirect script in action, code and instructions can be found at <strong>QuietAffiliate.com</strong><br /><br /><center>You will automatically be redirected in <span class="counter" id="COUNTDOWN_REDIRECT">10</span> seconds.</center>
</div>
</body>
</html>

Visit Live Demo

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web