google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Bài viết JavaScript hữu ích dành cho các nhà phát triển ActionScript 3 Bài hướng dẫn này được tác giả viết dành cho các lập trình viên ActionScript có cùng sở thích - ưa thích Flash và ActionScript nhưng cũng muốn tìm hiểu ngôn ngữ JavaScript bởi sự tương đồng của hai ngôn ngữ lập trình này.

Mặc dù bài hướng dẫn này được viết dành cho các lập trình viên ActionScript nhưng nó cũng là một bài viết hướng dẫn làm quen với lập trình JavaScript hướng đối tượng khá dễ hiểu. Bài viết hướng dẫn bạn chi tiết cách xây dựng một đối tượng JavaScript hoàn chỉnh với đầu đầy các phương thức get và set. Bạn vui lòng vào trang chi tiết để xem thêm.

Các bài viết liên quan khác:
- Lập trình JavaScript hướng đối tượng dành cho người mới
- Con trỏ trong lập trình hướng đối tượng JavaScript
- Lập trình hướng đối tượng trong JavaScript: Vài điều cơ bản
- Phương thức loại Public và Private trong JavaScript OOP
- Khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong JavaScript


Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

Anyway, there are (ofcourse) some techniques to code like Actionscript in JavaScript. These snippets have helped me to understand object oriented JavaScript. For too long I did not even tried to learn what was possible with JavaScript because I thought it was a very limited language. Maybe some information is outdated; I am still learning, so please share your feedback.

Object oriented javascript

In javascript it is possible to create classes, public and private vars, getters/setters and there are even constructors. A function could be seen as a class. This is a bit strange at first, but if you use it for a while you will understand. Now lets create our own class right now.

Lets port some stuff of this Color Class to javascript. It has private vars and public functions.

Declare classes

Defining classes is as easy as defining functions, because it is almost the same. After creating an function, you could already make some instances of it. The example below creates a Color class with a public variable called value. After that we create 2 instances of the Color class with some other values.

Note: I use the same code conventions as Actionscript: Classes should be UpperCased, functions/vars should be lowerCased and constants should be FULL_CAPS. Oh and since javascript looks like as1.0, I sometimes use an underscore before private vars

function Color( value )
{
    this.value = value || 0;
    alert("Color created with value: " + value)
}

var myRedColor = new Color(0xFF0000); // create instance of Color  (a red one)
var myOrangeColor = new Color(0xFFCC00); // create instance of Color  (an orange one)
alert( myRedColor.value );
alert( myOrangeColor.value );
 

Public Private

In actionscript it is very useful to use encapsulation, which is a mechanism for restricting access to other objects. The previous+following example should work in all browsers. The difference between public and private vars/functions in javascript can be declared like this:

function Color( value )
{
    // public variable
    this.value = value || 0xFFFFFF; // set default value to 0xFFFFFF for parameter if it isnt defined

    // private variable
    var _name = "test";

   // public function
   this.getRandomColor = function( )
  {
     return Math.random() * 0xFFFFFF;
  }

  // private function
  function getNiceColor()
  {
     return 0xffcc00;
  }
}

// create instance of Color
var color = new Color(0xFF0000);
alert( color.value ); // returns red color
alert( color.getRandomColor() ); // returns random color

// not possible :
alert( color.getNiceColor() ); error in console; property does not exist, because function is private.
alert( color._name ); // error in console; property does not exist, because variable is private.
 

I think with this principles (maybe in combination with namespaces, see below) you can create clean javascript code.

Packages Namespaces

Now before using classes in javascript I had some conflicts with function and variable names because there were unwanted duplicates. I have written a little helper tool to use namespaces. It helps to prevent those conflicts. Now it looks more like Actionscript 3, only there is no such thing like imports. This snippet works in all browsers.

/// create namespace like com.yourcompany.projectname
function Namespace(namespace)
{
    var parts = namespace.split(".");
    var root = window;
    for(var i = 0; i < parts.length; i++)
    {
        if(typeof root[parts[i]] == "undefined")
        {
            root[parts[i]] = {};
        }
        root = root[parts[i]];
    }
}

// creating my own namespace here
Namespace("nl.stroep.utils");
nl.stroep.utils.Color = function(value) // create class inside package
{
  this.value = value || 0xFFFFFF;
}

var myRedColor =  new nl.stroep.utils.Color(0xff0000);
alert(myRedColor.value);
 

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web