google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Các thủ thuật JavaScript và jQuery hữu ích Bài viết JavaScript này cung cấp cho bạn danh sách hơn 45 thủ thuật JavaScript và jQuery để có thể viết mã JavaScript tốt hơn. Vài thủ thuật JavaScript bạn có thể xem sơ qua là:

- Hủy một truy vấn AJAX
- Kiểm tra một hình ảnh có được tải rồi hay chưa
- Kiểm tra một điều khiển HTML có tồn tại hay không
- Tìm kiếm chuỗi với jQuery

Vui lòng vào trang chi tiết để xem đầy đủ danh sách các thủ thuật và ví dụ JavaScript mẫu.


Nhãn: truy vấn AJAX, ví dụ JavaScript mẫu, điều khiển HTML, 45

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY
 • How to transform a number like 12343778 into 12.343.778
 • 1.<div id="result">12343778</div>
  1.var delimiter = '.';
  2.$('#result').html()
  3.            .toString()
  4.            .replace(new RegExp("(^\\d{"+($this.html().toString().length%3||-1)+"})(?=\\d{3})"),"$1" + delimiter)
  5.            .replace(/(\d{3})(?=\d)/g,"$1" + delimiter);
 • Count number of textarea lines
 • 1.var text = $("#textareaId").val();
  2.var lines = text.split(/\r|\r\n|\n/);
  3.alert(lines.length);
 • Logging to the firebug console
 • 1.jQuery.fn.log = function (msg) {
  2.    console.log("%s: %o", msg, this);
  3.    return this;
  4.};
  5.$('#some_div').find('li.source > input:checkbox').log("sources to uncheck").removeAttr("checked");
 • Find X/Y of an HTML element with Javascript
 • 02.var getCumulativeOffset = function (obj) {
  03.    var left, top;
  04.    left = top = 0;
  05.    if (obj.offsetParent) {
  06.        do {
  07.            left += obj.offsetLeft;
  08.            top  += obj.offsetTop;
  09.        } while (obj = obj.offsetParent);
  10.    }
  11.    return {
  12.        x : left,
  13.        y : top
  14.    };
  15.};
 • Validate Credit Card
 • 01.function isCreditCard( CC ){
  02.    if (CC.length > 19)
  03.        return (false);
  04. 
  05.    sum = 0; mul = 1; l = CC.length;
  06.    for (i = 0; i < l; i++){
  07.        digit = CC.substring(l-i-1,l-i);
  08.        tproduct = parseInt(digit ,10)*mul;
  09.        if (tproduct >= 10)
  10.            sum += (tproduct % 10) + 1;
  11.        else
  12.            sum += tproduct;
  13.        if (mul == 1)
  14.            mul++;
  15.        else
  16.            mul-;
  17.    }
  18.    if ((sum % 10) == 0)
  19.        return (true);
  20.    else
  21.        return (false);
  22.}
 • Distinguish left and right mouse click
 • 1.$("#element").live('click', function(e) {
  2.    if( (!$.browser.msie && e.button == 0) || ($.browser.msie && e.button == 1) ) {
  3.        alert("Left Button");
  4.    }
  5.    else if(e.button == 2)
  6.        alert("Right Button");
  7.});
 • How to get the native image size
 • 1.var img = $('#imageid');
  2.var theImage = new Image();
  3.theImage.src = img.attr("src");
  4.alert("Width: " + theImage.width);
  5.alert("Height: " + theImage.height);

  JavaScript theo ngày


  Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web