google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Các thủ thuật JavaScript và jQuery hữu ích Bài viết JavaScript này cung cấp cho bạn danh sách hơn 45 thủ thuật JavaScript và jQuery để có thể viết mã JavaScript tốt hơn. Vài thủ thuật JavaScript bạn có thể xem sơ qua là:

- Hủy một truy vấn AJAX
- Kiểm tra một hình ảnh có được tải rồi hay chưa
- Kiểm tra một điều khiển HTML có tồn tại hay không
- Tìm kiếm chuỗi với jQuery

Vui lòng vào trang chi tiết để xem đầy đủ danh sách các thủ thuật và ví dụ JavaScript mẫu.


Nhãn: truy vấn AJAX, ví dụ JavaScript mẫu, điều khiển HTML, 45

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY
 • Select all elements except the ones with a given class
 • 1.$('* :not(.someclass)')
 • Add a row to a table
 • 1.$('#myTable tr:last').after('<tr>...</tr>');
 • How to convert decimal to hexadecimal?
 • 1.num = num.toString(16);
  2.reverse process:
  3.num = parseInt(num, 16);
 • Filtering By More Than One Attribute in JQuery
 • 1.var elements = $('#someid input[type=sometype][value=somevalue]').get();
 • How to expire a cookie in x minutes
 • 1.var date = new Date();
  2.date.setTime(date.getTime() + (x * 60 * 1000));
  3.$.cookie('example', 'foo', { expires: date });
 • Selecting the first x items with jQuery
 • 1.example: first 10 anchors
  2.$('a').slice(0,10);
  3.//or
  4.$('a:lt(10)');
 • Working with a select element
 • 1.//Get the value of a selected option
  2.$('selectElement').val();
  3. 
  4.//Get the text of a selected option
  5.$('#selectElementId :selected').text();
  6. 
  7.//Remove an option (e.g. id=1)
  8.$("#selectElementId option[value='1']").remove();
 • How to get client ip address with jQuery
 • 1.$.getJSON("http://jsonip.appspot.com?callback=?",function(data){
  2.    alert( "Your ip: " + data.ip);
  3.});
 • How to parse XML with jQuery
 • file.xml:

  01.<?xml version="1.0" ?>
  02.<result>
  03.    <item>
  04.        <id>1</id>
  05.        <title>title1</title>
  06.        <description>desc1</description>
  07.    </item>
  08.    <item>
  09.        <id>2</id>
  10.        <title>title2</title>
  11.        <description>desc2</description>
  12.    </item>
  13.    <!-- ... -->
  14.</result>
  01.$.get('file.xml',{},function(data){
  02.    $('item',data).each(function(){
  03.        var $this       = $(this);
  04.        var id             = $this.find('id').text();
  05.        var title         = $this.find('title').text();
  06.        var description = $this.find('description').text();
  07.        //do something ...
  08.    });
  09.});
 • How to get the number in the ids
 • 1.<div id="sites">
  2.    <a id="site_1" href="http://siteA.com">siteA</a>
  3.    <a id="site_2" href="http://siteB.com">siteB</a>
  4.    <a id="site_3" href="http://siteB.com">siteC</a>
  5.    ...
  6.</div>

  you need to get 1 from site_1, 2 from site_2 ...

  1.$("#sites a").click(function(){
  2.    var $this     = $(this);
  3.    var nmb     = $this.attr('id').match(/site_(\d+)/)[1];
  4.    ...
  5.});

  JavaScript theo ngày


  Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web