google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Các thủ thuật JavaScript và jQuery hữu ích Bài viết JavaScript này cung cấp cho bạn danh sách hơn 45 thủ thuật JavaScript và jQuery để có thể viết mã JavaScript tốt hơn. Vài thủ thuật JavaScript bạn có thể xem sơ qua là:

- Hủy một truy vấn AJAX
- Kiểm tra một hình ảnh có được tải rồi hay chưa
- Kiểm tra một điều khiển HTML có tồn tại hay không
- Tìm kiếm chuỗi với jQuery

Vui lòng vào trang chi tiết để xem đầy đủ danh sách các thủ thuật và ví dụ JavaScript mẫu.


Nhãn: truy vấn AJAX, ví dụ JavaScript mẫu, điều khiển HTML, 45

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY
 • Run a function 5 times with intervals of 20 seconds
 • 1.var count = 0;
  2.function myFunction() {
  3.    count++;
  4.    if(count > 5) clearInterval(timeout);
  5.    //do something
  6.}
  7.var timeout = setInterval(myFunction, 20000);
 • Check if an element exists
 • 1.if ($("#elementid").length) {
  2.    //it does!
  3.}
 • Cancel an ajax request
 • 01.var req = $.ajax({
  02.type:     "POST",
  03.url:     "someurl",
  04.data:     "id=1",
  05.success: function(){
  06.//something
  07.}
  08.});
  09.//Cancel the Ajax Request
  10.req.abort()
 • Check if cookies are enabled
 • 01.$(document).ready(function() {
  02.    var dt = new Date();
  03.    dt.setSeconds(dt.getSeconds() + 60);
  04.    document.cookie = "cookietest=1; expires=" + dt.toGMTString();
  05.    var cookiesEnabled = document.cookie.indexOf("cookietest=") != -1;
  06.    if(!cookiesEnabled){
  07.        //cookies are not enabled
  08.    }
  09.});
 • Toggle all checkboxes
 • 1.var tog = false; // or true if they are checked on load
  2.$('a').click(function() {
  3.    $("input[type=checkbox]").attr("checked",!tog);
  4.    tog = !tog;
  5.});
 • Get the index of an element
 • 1.$("ul > li").click(function () {
  2.    var index = $(this).prevAll().length;
  3.});
 • Validate date of birth
 • 01.$("#lda-form").submit(function(){
  02.    var day = $("#day").val();
  03.    var month = $("#month").val();
  04.    var year = $("#year").val();
  05.    var age = 18;
  06.    var mydate = new Date();
  07.    mydate.setFullYear(year, month-1, day);
  08. 
  09.    var currdate = new Date();
  10.    currdate.setFullYear(currdate.getFullYear() - age);
  11.    if ((currdate - mydate) < 0){
  12.        alert("Sorry, only persons over the age of " + age + " may enter this site");
  13.        return false;
  14.    }
  15.    return true;
  16.});
 • Test if an element is visible
 • 1.if($(element).is(":visible")) {
  2.    //The element is Visible
  3.}
 • Counting child elements
 • 01.<div id="foo">
  02.<div id="bar"></div>
  03.<div id="baz">
  04.<div id="biz">
  05.</div>
  06.<span><span>
  07.</div>
  08. 
  09.//jQuery code to count child elements
  10.$("#foo > div").length
 • Center an element on the screen
 • 01.jQuery.fn.center = function () {
  02.    this.css("position","absolute");
  03.    this.css("top", ( $(window).height() - this.height() ) / 2+$(window).scrollTop() + "px");
  04.    this.css("left", ( $(window).width() - this.width() ) / 2+$(window).scrollLeft() + "px");
  05.    return this;
  06.}
  07. 
  08.//Use the above function as:
  09.$(element).center();

  JavaScript theo ngày


  Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web