google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Các thủ thuật JavaScript và jQuery hữu ích Bài viết JavaScript này cung cấp cho bạn danh sách hơn 45 thủ thuật JavaScript và jQuery để có thể viết mã JavaScript tốt hơn. Vài thủ thuật JavaScript bạn có thể xem sơ qua là:

- Hủy một truy vấn AJAX
- Kiểm tra một hình ảnh có được tải rồi hay chưa
- Kiểm tra một điều khiển HTML có tồn tại hay không
- Tìm kiếm chuỗi với jQuery

Vui lòng vào trang chi tiết để xem đầy đủ danh sách các thủ thuật và ví dụ JavaScript mẫu.


Nhãn: truy vấn AJAX, ví dụ JavaScript mẫu, điều khiển HTML, 45

Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

 • How to refresh the src of an image with jQuery?
 • 1.$(imageobj).attr('src', $(imageobj)
  2.           .attr('src') + '?' + Math.random() );
 • How to see if an image is loaded or not with jquery
 • 1.var imgsrc = 'img/image1.png';
  2.$('<img/>').load(function () {
  3.    alert('image loaded');
  4.}).error(function () {
  5.    alert('error loading image');
  6.}).attr('src', imgsrc);
 • And if a set (example : 10 images) of images are loaded
 • 1.var totalimages  = 10;
  2.var loadedimages = 0;
  3.$("<img/>").load(function() {
  4.    ++loadedimages;
  5.    if(loadedimages == totalimages){
  6.        //All 10 images are loaded
  7.    }
  8.});
 • How to remove selected text after mouse double click event
 • 01.clearSelection      : function () {
  02.    if(document.selection && document.selection.empty) {
  03.        document.selection.empty();
  04.    } else if(window.getSelection) {
  05.        var sel = window.getSelection();
  06.        sel.removeAllRanges();
  07.    }
  08.}
  09.$(element).bind('dblclick',function(event){
  10.    //do something
  11.    clearSelection();
  12.});
 • Validate email address:
 • 1.var email = 'info@tympanus.net'
  2.if(!(/^((([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22)))@((([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.?$/i.test(email)))
  3.alert('Invalid Email');
 • How to order a <ul> element using jQuery
 • 01.<ul>
  02.<li>cloud</li>
  03.<li>sun</li>
  04.<li>rain</li>
  05.<li>snow</li>
  06.</ul
  07. 
  08.var items = $('.to_order li').get();
  09.items.sort(function(a,b){
  10.    var keyA = $(a).text();
  11.    var keyB = $(b).text();
  12. 
  13.    if (keyA < keyB) return -1;
  14.    if (keyA > keyB) return 1;
  15.    return 0;
  16.});
  17.var ul = $('.to_order');
  18.$.each(items, function(i, li){
  19.    ul.append(li);
  20.});
 • Passing parameters to a function called with setTimeout
 • 1.timeout = setTimeout(function(){myFunction(param)},time);
 • Disable right mouse click
 • 1.$(document).ready(function(){
  2.    $(document).bind("contextmenu",function(e){
  3.        return false;
  4.    });
  5.});
 • Fade out an image, and fade in another one (replacing the previous one)
 • 1.$('imageelement').fadeOut(function() {
  2.    $(this).load(function() {
  3.        $(this).fadeIn();
  4.    }).attr('src', AnotherSource);
  5.});
 • Write your own selectors
 • 01.//extend the jQuery functionality
  02.$.extend($.expr[':'], {
  03. 
  04.    //name of your special selector
  05.    moreThanAThousand : function (a){
  06.        //Matching element
  07.        return parseInt($(a).html()) > 1000;
  08.    }
  09.});
  10. 
  11.$(document).ready(function() {
  12.    $('td:moreThanAThousand').css('background-color', '#ff0000');
  13.});
  iPhoneKer.com
  Save up to 630$ when buy new iPhone 15

  GateIO.gomymobi.com
  Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

  https://tooly.win
  Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

  chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
  Talk to ChatGPT by your mother language

  Dall-E-OpenAI.com
  Generate creative images automatically with AI

  AIVideo-App.com
  Render creative video automatically with AI

  JavaScript theo ngày


  Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web