facebook@jsbanktwitter@js_bankgoogle+javascriptbanknewsletterrss@jsbank


gomymobi.com - Free Business Site Builder & Platform

Kiểm tra độ phân giải màn hình Đây là cách đơn giản nhất để kiểm tra độ phân giải của màn hình máy khách, sau đó chuyển họ đến trang được thiết kế với độ phân giải tương ứng. Đoạn mã JavaScript này cực kì đơn giản bởi vì nó chỉ kiểm tra độ rộng của màn hình và chuyển trang mà không làm gì khác, bạn có thể tùy biến theo nhu cầu riêng của mình.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web