google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Cải tiến cho các ứng dụng tích hợp JavaScript Khi cung cấp các dịch vụ của mình thông qua các bộ cài đặt bằng ngôn ngữ JavaScript, chẳng hạn như Google Analytics, Alexa, các thư viện ứng dụng của mạng xã hội như Facebook, MySpace, Twitter và gần gũi nhất là ứng dụng Danh Ngôn trên jsB@nk.com ... hiển nhiên các nhà phát triển ứng dụng đã tính đến khả năng thay đổi, nâng cấp dịch vụ của mình mà không yêu cầu sự thay đổi nhiều từ phía người dùng.

Tuy nhiên nếu bạn chưa hiểu rõ về quá trình xây dựng mã nguồn ứng dụng JavaScript để cung cấp cho người dùng dạng như vầy thì đây có lẽ là bài viết khá thích hợp, hãy đọc bài viết này để học cách xây dựng hiệu quả nhất và áp dụng cho sản phẩm của riêng mình.


Miễn phí web hosting 1 năm đầu tại iPageNếu bạn vẫn còn đang tìm kiếm một nhà cung cấp hosting đáng tin cậy, tại sao không dành chút thời gian để thử với iPage, chỉ với không quá 40.000 VNĐ/tháng, nhưng bạn sẽ được khuyến mãi kèm với quà tặng trị giá trên 10.000.0000 VNĐ nếu thanh toán cho 24 tháng ~ 900.000 VNĐ?

Có trên 1 triệu khách hàng hiện tại của iPage đã & đang hài lòng với dịch vụ, tuyệt đối chắc chắn bạn cũng sẽ hài lòng giống họ! Quan trọng hơn, khi đăng ký sử dụng web hosting tại iPage thông qua sự giới thiệu của chúng tôi, bạn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền bạn đã sử dụng để mua web hosting tại iPage. Wow, thật tuyệt vời! Bạn không phải tốn bất kì chi phí nào mà vẫn có thể sử dụng miễn phí web hosting chất lượng cao tại iPage trong 12 tháng đầu tiên. Chỉ cần nói chúng tôi biết tài khoản của bạn sau khi đăng ký.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về ưu / nhược điểm của iPage, bạn hãy đọc đánh giá của ChọnHostViệt.com nhé!
Thử iPage miễn phí cho năm đầu tiên NGAY

If you've ever released a JavaScript widget, one which people can include within their site or even if you're one of those people that has had to copy one of those ugly chunks of code and somehow come to terms with placing it in your previously clean HTML, I'm sure you'll appreciate a cleaner and less scarring alternative. After all, anything's got to be better than this:

<div id="widget_133332_g_foobar"></div>
<script>
  widget_133332_v_height = '233px';
  widget_133332_v_width = '200px';
  widget_133332_h_align = true;
  widget_133332_v_align = false;
  widget_133332__debug = false;
  widget_133332_id = 'Foo';
</script>
<script src="http://some-widget-url.com/script?id=widget_133332"></script>

And within script?id=widget_133332 there will be something like this:

document.write('<div id="widget_133332">...</div>');
document.write('<div id="widget_133332_a_sec">...</div>');
document.write('<div id="widget_133332_b_sec">...</div>');
document.write('<div id="widget_133332_c_sec">...</div>');

I'm not complaining; it's not all that bad. However it could be done better; much better!

I decided to have a proper go at creating one of these. There were a couple of barriers to completion that required some extra work along the way; I'm releasing that extra work as a small stand-alone library that you can use within your 3rd party scripts. Here's an example chunk-of-code:

<script src="http://some-service.com/widget.js?id=2323">
({
  width: 200,
  height: 400,
  id: 'my-widget',
  keywords: ['apple', 'orange', 'banana']
})
</script>

Nicer to look at and much easier to use than the status quo! The JSON-like syntax is very easy-to-follow, even if you've never seen anything like it. The library used to enable this unique technique is called embedHelper.

The idea is that the user will copy a piece of code similar to that above on to their site. widget.js (the 3rd party script) will contain this small helper-library plus the code required to make the widget work. embedHelper gives you access to the configuration within the script tag, additionally it lets you access the query string within the src attribute as key-value pairings (an object).

The pseudo-JSON within the SCRIPT tag will be ignored by the browser because there is a src attribute (that's why browsers look for the JavaScript). However we can still get at it via the innerHTML DOM property. Then we can eval* the psuedo-JSON and use it within our 3rd party script.

* - For this purpose eval (or (new Function())()) is okay to use in my opinion. The arguments against it do not outweigh the clear benefits. Don't jump on the "eval is evil" bandwagon just for the sake of it!

The following methods are available under the embedHelper namespace:

 • embedHelper.getConfig( [ defaults1, defaults2 ] ): This will return a configuration object, just as the user defined. If you have any default settings that you want to merge with the user's configuration (obviously giving the user's options precedence) then you can pass them as arguments (the last one will have precedence over previous ones).
  var defaults = {
    widgetColor: 'red',
    widgetBackgroundColor: 'white'
  };
  var options = embedHelper.getConfig( defaults );
 • embedHelper.getQueryParams(): This will return an object corresponding to the query string parameters included in the src attribute of the "parent" SCRIPT tag. This can be used as an alternative to configure the widget. As with getConfig you can pass default objects to this method too; note this was only added as a convenience - I doubt it'll be that useful.
  // E.g. <script src="http://url.com/script.js?foo=bar"></script>
  var query = embedHelper.getQueryParams();
  query.foo; // => "bar"
 • embedHelper.insert( domArray | htmlString | domNode ): This is a convenience function for those of you who are bound to claim that document.write is the only way to inject into the DOM at the position of the SCRIPT tag. This method does exactly that and accepts either a dom node (or fragment), an array of DOM nodes (or an array-like object - like jQuery's) , or an HTML string:
  /* These will be inserted at the position of the <SCRIPT/> tag */
  embedHelper.insert('<div id="foo">...</div>');
  embedHelper.insert( document.createElement('div') );
  embedHelper.insert( [aDiv, anAnchor, aSpan] );
  embedHelper.insert( jQuery('<div/>') );
 • embedHelper.scriptRef: For advanced usage, you can get a reference to the SCRIPT element.
  var script = embedHelper.scriptRef; // Note: this is not a function.
  jQuery('<div>Foo</div>').insertAfter(script);

No initialisation is needed before having access to the above methods and properties; these methods can be called at any time. It's best to place the helper "library" at the top of your widget.js file (your 3rd party script). It's very important that it exists in the file requested from the SCRIPT tag, not in another file request separately.

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web